Sabtu , 4 Desember 2021

Daftar Donatur bulan Desember 2013

I. DONATUR TETAP

 

DESEMBER 2013

 

NO

NAMA

ALAMAT

RUPIAH

 

A

KRAMATAN

 

1

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

 

2

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

50,000

 

3

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

50,000

 

4

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

500,000

 

5

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

50,000

 

6

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

200,000

 

7

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

 

8

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

50,000

 

9

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

 

10

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

 

11

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

50,000

 

12

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

 

13

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

200,000

 

14

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

50,000

 

15

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

50,000

 

16

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

1,500,000

 

17

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

300,000

 

18

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

 

19

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

150,000

 

20

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

 

21

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

200,000

 

22

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

50,000

 

23

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

50,000

 

24

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

200,000

 

25

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

200,000

 

26

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

50,000

 

27

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

 

28

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

 

29

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

50,000

 

30

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

50,000

 

31

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

 

32

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

 

33

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

 

SUB TOTAL

5,050,000

 

B

REMBANGAN

 

1

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

500,000

 

2

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

50,000

 

3

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

 

4

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

50,000

 

5

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

 

6

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

 

7

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

 

8

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

50,000

 

9

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

50,000

 

10

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

 

11

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

 

12

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

50,000

 

13

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

 

14

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

300,000

 

15

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

50,000

 

16

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

 

SUB TOTAL

1,600,000

 

C

PABEAN

 

1

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

50,000

 

2

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

 

3

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

 

4

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

 

5

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

 

6

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

 

7

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

 

8

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

150,000

 

9

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

 

10

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

200,000

 

11

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

700,000

 

12

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

 

13

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

 

14

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

 

15

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

 

16

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

50,000

 

17

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

300,000

 

18

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

200,000

 

19

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

 

20

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

 

21

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

 

22

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

150,000

 

23

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

 

24

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

150,000

 

25

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

 

26

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

 

27

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

 

28

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

 

29

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

 

30

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

200,000

 

31

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

 

32

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

 

33

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

 

34

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

 

35

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

 

36

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

 

SUB TOTAL

4,650,000

 

D

LUAR TASIKAGUNG

 

1

HAMBA ALLAH

MAGERSARI REMBANG

 

2

HAMBA ALLAH

BAGEL REMBANG

200,000

 

3

HAMBA ALLAH

KABONGAN LOR REMBANG

100,000

 

4

HAMBA ALLAH

NGANJUK

500,000

 

5

HAMBA ALLAH

JAKARTA

300,000

 

6

HAMBA ALLAH

KABONGAN KIDUL REMBANG

100,000

 

7

HAMBA ALLAH

SIDOWAYAH REMBANG

500,000

 

8

HAMBA ALLAH

SUMBERJO REMBANG

100,000

 

9

HAMBA ALLAH

GUNEM REMBANG

50,000

 

10

HAMBA ALLAH

TANJUNGSARI REMBANG

300,000

 

11

HAMBA ALLAH

PATI

50,000

 

12

HAMBA ALLAH

KABONGAN KIDUL REMBANG

100,000

 

13

HAMBA ALLAH

SEMARANG

300,000

 

14

HAMBA ALLAH

JAKARTA

300,000

 

15

HAMBA ALLAH

MEDAN

 

16

HAMBA ALLAH

SUMBERJO REMBANG

100,000

 

17

HAMBA ALLAH

SEMARANG

500,000

 

18

HAMBA ALLAH

PANDEAN REMBANG

200,000

 

19

HAMBA ALLAH

SEMARANG

300,000

 

20

HAMBA ALLAH

BEKASI

300,000

 

21

HAMBA ALLAH

DENPASAR

250,000

 

22

HAMBA ALLAH

R. MALANG REMBANG

 

23

HAMBA ALLAH

MAGERSARI REMBANG

800,000

 

24

HAMBA ALLAH

GERGUNUNG REMBANG

 

25

HAMBA ALLAH

MAGERSARI REMBANG

300,000

 

26

HAMBA ALLAH

LAMPUNG

 

27

HAMBA ALLAH

PAMOTAN REMBANG

200,000

 

28

HAMBA ALLAH

GERGUNUNG REMBANG

50,000

 

29

HAMBA ALLAH

BANGGI PETAK REMBANG

50,000

 

30

HAMBA ALLAH

TANGERANG SELATAN

 

31

HAMBA ALLAH

LASEM REMBANG

100,000

 

32

HAMBA ALLAH

PEKALONGAN

100,000

 

33

HAMBA ALLAH

LASEM REMBANG

100,000

 

34

HAMBA ALLAH

PASAR BANGGI REMBANG

100,000

 

35

HAMBA ALLAH

PASAR BANGGI REMBANG

100,000

 

36

HAMBA ALLAH

MAGERSARI REMBANG

200,000

 

37

HAMBA ALLAH

MAGERSARI REMBANG

 

38

HAMBA ALLAH

DENPASAR

200,000

 

39

HAMBA ALLAH

LETEH REMBANG

200,000

 

40

HAMBA ALLAH

TANJUNGSARI REMBANG

600,000

 

41

HAMBA ALLAH

GERGUNUNG REMBANG

100,000

 

42

HAMBA ALLAH

SUMBERJO REMBANG

100,000

 

43

HAMBA ALLAH

PACAR REMBANG

200,000

 

44

HAMBA ALLAH

PACAR REMBANG

 

45

HAMBA ALLAH

REMBANG REMBANG

100,000

 

46

HAMBA ALLAH

KABONGAN KIDUL REMBANG

150,000

 

47

HAMBA ALLAH

LETEH REMBANG

100,000

 

48

HAMBA ALLAH

PACAR REMBANG

 

49

HAMBA ALLAH

PACAR REMBANG

100,000

 

50

HAMBA ALLAH

TIREMAN REMBANG

50,000

 

51

HAMBA ALLAH

SIDOWAYAH REMBANG

 

52

HAMBA ALLAH

JAKARTA

200,000

 

53

HAMBA ALLAH

SUKOHARJO REMBANG

100,000

 

54

HAMBA ALLAH

PASAR BANGGI REMBANG

50,000

 

55

HAMBA ALLAH

PACAR REMBANG

50,000

 

56

HAMBA ALLAH

PACAR REMBANG

100,000

 

57

HAMBA ALLAH

SUMBERJO REMBANG

 

58

HAMBA ALLAH

MAGERSARI REMBANG

100,000

 

59

HAMBA ALLAH

MAGERSARI REMBANG

100,000

 

60

HAMBA ALLAH

SEMARANG

 

61

HAMBA ALLAH

TIREMAN REMBANG

100,000

 

62

HAMBA ALLAH

SIDOWAYAH REMBANG

50,000

 

63

HAMBA ALLAH

SUMBERJO REMBANG

 

64

HAMBA ALLAH

SOLO

1,000,000

 

65

HAMBA ALLAH

KUTOHARJO REMBANG

 

66

HAMBA ALLAH

PACAR REMBANG

50,000

 

67

HAMBA ALLAH

JAKARTA

 

68

HAMBA ALLAH

SUMBERJO REMBANG

200,000

 

69

HAMBA ALLAH

LASEM REMBANG

200,000

 

70

HAMBA ALLAH

KABONGAN REMBANG

200,000

 

71

HAMBA ALLAH

REMBANG

150,000

 

72

HAMBA ALLAH

REMBANG

50,000

 

73

HAMBA ALLAH

JAKARTA

300,000

 

74

HAMBA ALLAH

MAGERSARI REMBANG

 

75

HAMBA ALLAH

LAMPUNG

 

76

NO NAME

NO ADDRES

50,000

 

77

HAMBA ALLAH

JAMBI

 

78

HAMBA ALLAH

LETEH REMBANG

450,000

 

79

NO NAME

NO ADDRES

100,000

 

80

HAMBA ALLAH

PANCUR REMBANG

250,000

 

81

HAMBA ALLAH

LASEM REMBANG

 

82

HAMBA ALLAH

NO ADDRES

200,000

 

83

HAMBA ALLAH

NO ADDRES

250,000

 

84

NO NAME

N0 ADDRES

500,000

 

85

NO NAME

NO ADDRES

200,000

 

86

NO NAME

NO ADDRES

200,000

 

87

NO NAME

NO ADDRES

150,000

 

88

NO NAME

NO ADDRES

100,000

 

89

NO NAME

NO ADDRES

100,000

 

90

NO NAME

NO ADDRES

100,019

 

91

NO NAME

NO ADDRES

100,000

 

92

NO NAME

NO ADDRES

350,000

 

93

NO NAME

NO ADDRES

100,000

 

94

NO NAME

NO ADDRES

300,000

 

95

NO NAME

NO ADDRES

100,000

 

96

HAMBA ALLAH

NGOTET REMBANG

200,000

 

97

HAMBA ALLAH

NGOTET REMBANG

100,000

 

98

HAMBA ALLAH

NGOTET REMBANG

100,000

 

99

HAMBA ALLAH

MAGERSARI REMBANG

100,000

 

100

HAMBA ALLAH

MAGERSARI REMBANG

200,000

 

101

HAMBA ALLAH

KABONGAN KIDUL REMBANG

50,000

 

 

SUB TOTAL

15,900,019

 

TOTAL

27,200,019

 

II. DONATUR TIDAK TETAP

DESEMBER 2013

NO

NAMA

ALAMAT

RUPIAH

A

KRAMATAN

KRAMATAN

1

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

150,000

2

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

3

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

500,000

4

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

150,000

5

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

6

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

300,000

7

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

8

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

200,000

9

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

10

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

350,000

11

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

12

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

300,000

13

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

200,000

14

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

15

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

200,000

16

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

200,000

17

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

500,000

18

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

19

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

20

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

21

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

22

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

23

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

200,000

24

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

25

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

26

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

200,000

27

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

28

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

29

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

30

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

31

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

32

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

33

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

34

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

35

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

SUB TOTAL

3,850,000

B

REMBANGAN

REMBANGAN

1

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

2

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

3

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

4

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

50,000

5

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

50,000

6

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

7

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

200,000

8

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

500,000

9

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

50,000

SUB TOTAL

1,050,000

C

PABEAN

PABEAN

1

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

150,000

2

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

200,000

3

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

4

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

300,000

5

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

6

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

200,000

7

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

8

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

50,000

9

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

200,000

10

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

200,000

11

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

12

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

400,000

13

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

14

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

200,000

15

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

16

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

17

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

18

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

150,000

19

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

20

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

400,000

21

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

500,000

22

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

500,000

23

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

24

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

25

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

200,000

26

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

200,000

27

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

28

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

29

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

30

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

31

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

50,000

32

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

33

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

34

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

300,000

35

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

36

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

37

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

38

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

39

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

40

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

200,000

41

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

300,000

42

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

43

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

150,000

44

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

45

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

SUB TOTAL

5,850,000

D

LUAR TASIKAGUNG

1

HAMBA ALLAH

TANJUNGSARI REMBANG

2

HAMBA ALLAH

TANJUNGSARI REMBANG

150,000

3

HAMBA ALLAH

TANJUNGSARI REMBANG

4

HAMBA ALLAH

SURABAYA

500,000

5

HAMBA ALLAH

TANJUNGSARI REMBANG

6

HAMBA ALLAH

TANJUNGSARI REMBANG

200,000

7

HAMBA ALLAH

TANJUNGSARI REMBANG

100,000

8

HAMBA ALLAH

KABONGAN LOR REMBANG

50,000

9

HAMBA ALLAH

TANJUNGSARI REMBANG

150,000

10

HAMBA ALLAH

GERGUNUNG REMBANG

500,000

11

HAMBA ALLAH

TANJUNGSARI REMBANG

200,000

12

HAMBA ALLAH

TANJUNGSARI REMBANG

100,000

13

HAMBA ALLAH

KALIORI REMBANG

200,000

14

HAMBA ALLAH

TANJUNGSARI REMBANG

150,000

15

HAMBA ALLAH

REMBANG

16

HAMBA ALLAH

JUANA PATI

200,000

17

HAMBA ALLAH

GERGUNUNG REMBANG

300,000

18

HAMBA ALLAH

TANJUNGSARI REMBANG

100,000

19

HAMBA ALLAH

TANJUNGSARI REMBANG

20

HAMBA ALLAH

TUBAN

300,000

21

HAMBA ALLAH

JUANA PATI

900,000

22

HAMBA ALLAH

TANJUNGSARI REMBANG

23

HAMBA ALLAH

GERGUNUNG REMBANG

300,000

24

HAMBA ALLAH

REMBANG

25

HAMBA ALLAH

GERGUNUNG REMBANG

26

HAMBA ALLAH

TANJUNGSARI REMBANG

150,000

27

HAMBA ALLAH

TANJUNGSARI REMBANG

28

HAMBA ALLAH

REMBANG

100,000

29

HAMBA ALLAH

TANJUNGSARI REMBANG

100,000

30

HAMBA ALLAH

JUANA PATI

100,000

31

HAMBA ALLAH

GERGUNUNG REMBANG

32

HAMBA ALLAH

PANDEAN REMBANG

33

HAMBA ALLAH

REMBANG

200,000

34

HAMBA ALLAH

TANJUNGSARI REMBANG

35

HAMBA ALLAH

TANJUNGSARI REMBANG

100,000

36

HAMBA ALLAH

REMBANG

100,000

37

HAMBA ALLAH

REMBANG

200,000

38

HAMBA ALLAH

TIREMAN REMBANG

50,000

39

HAMBA ALLAH

REMBANG

400,000

40

HAMBA ALLAH

REMBANG

100,000

SUB TOTAL

6,000,000

TOTAL

16,750,000

III. REKAP DONATUR

TETAP DAN TIDAK TETAP

DESEMBER 2013.

NO

STATUS

RUPIAH

I

TETAP

27,200,019

II

TIDAK TETAP

16,750,000

JUMLAH TOTAL

43,950,019

 

 

Check Also

Daftar Donatur bulan November 2019

Data Donatur Hamba Allah by ngisorwaru on Scribd

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *