Sabtu , 4 Desember 2021

Donatur Bulan Juni 2013

I. DONATUR TETAP
JUNI 2013
NONAMAALAMATRUPIAH
AKRAMATAN
1HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG100,000
2HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG50,000
3HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG50,000
4HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG300,000
5HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG50,000
6HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG200,000
7HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG100,000
8HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG50,000
9HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG200,000
10HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG100,000
11HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG50,000
12HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG50,000
13HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG200,000
14HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG50,000
15HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG50,000
16HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG1,100,000
17HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG300,000
18HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG100,000
19HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG100,000
20HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG100,000
21HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG200,000
22HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG50,000
23HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG
24HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG200,000
25HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG200,000
26HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG
27HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG100,000
28HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG100,000
SUB TOTAL4,150,000
BREMBANGAN
1HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG250,000
2HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG50,000
3HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG100,000
4HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG50,000
5HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG100,000
6HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG100,000
7HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG50,000
8HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG50,000
9HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG50,000
10HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG50,000
11HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG100,000
SUB TOTAL950,000
CPABEAN
1HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG50,000
2HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG100,000
3HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG100,000
4HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG100,000
5HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG100,000
6HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG100,000
7HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG100,000
8HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG150,000
9HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG100,000
10HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG100,000
11HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG300,000
12HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG100,000
13HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG100,000
14HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG100,000
15HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG100,000
16HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG50,000
17HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG
18HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG200,000
19HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG100,000
20HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG100,000
21HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG100,000
22HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG50,000
23HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG50,000
24HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG150,000
25HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG100,000
26HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG100,000
27HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG100,000
28HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG100,000
29HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG100,000
30HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG200,000
31HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG100,000
SUB TOTAL3,300,000
DLUAR TASIKAGUNG
1HAMBA ALLAHMAGERSARI REMBANG150,000
2HAMBA ALLAHBAGEL REMBANG100,000
3HAMBA ALLAHKABONGAN LOR REMBANG100,000
4HAMBA ALLAHNGANJUK500,000
5HAMBA ALLAHJAKARTA300,000
6HAMBA ALLAHKABONGAN KIDUL REMBANG100,000
7HAMBA ALLAHSIDOWAYAH REMBANG500,000
8HAMBA ALLAHSUMBERJO REMBANG100,000
9HAMBA ALLAHGUNEM REMBANG50,000
10HAMBA ALLAHTANJUNGSARI REMBANG300,000
11HAMBA ALLAHPATI50,000
12HAMBA ALLAHKABONGAN KIDUL REMBANG
13HAMBA ALLAHSEMARANG300,000
14HAMBA ALLAHJAKARTA300,000
15HAMBA ALLAHMEDAN1,000,000
16HAMBA ALLAHSUMBERJO REMBANG100,000
17HAMBA ALLAHSEMARANG500,000
18HAMBA ALLAHPANDEAN REMBANG200,000
19HAMBA ALLAHSEMARANG300,000
20HAMBA ALLAHBEKASI300,000
21HAMBA ALLAHDENPASAR150,000
22HAMBA ALLAHR. MALANG REMBANG
23HAMBA ALLAHMAGERSARI REMBANG500,000
24HAMBA ALLAHGERGUNUNG REMBANG100,000
25HAMBA ALLAHMAGERSARI REMBANG300,000
26HAMBA ALLAHLAMPUNG
27HAMBA ALLAHPAMOTAN REMBANG200,000
28HAMBA ALLAHGERGUNUNG REMBANG50,000
29HAMBA ALLAHBANGGI PETAK REMBANG50,000
30HAMBA ALLAHTANGERANG SELATAN1,000,000
31HAMBA ALLAHLASEM REMBANG100,000
32HAMBA ALLAHPASAR BANGGI REMBANG100,000
33HAMBA ALLAHMAGERSARI REMBANG200,000
34HAMBA ALLAHMAGERSARI REMBANG
35HAMBA ALLAHDENPASAR500,000
36HAMBA ALLAHLETEH REMBANG
37HAMBA ALLAHTANJUNGSARI REMBANG500,000
38HAMBA ALLAHGERGUNUNG REMBANG50,000
39HAMBA ALLAHSUMBERJO REMBANG100,000
40HAMBA ALLAHDENPASAR100,000
41HAMBA ALLAHAUSTRALIA200,000
42HAMBA ALLAHSUMBERJO REMBANG200,000
43HAMBA ALLAHJAKARTA300,000
44HAMBA ALLAHPACAR REMBANG200,000
45HAMBA ALLAHPACAR REMBANG150,000
46HAMBA ALLAHREMBANG REMBANG
47HAMBA ALLAHKABONGAN KIDUL REMBANG150,000
48HAMBA ALLAHLETEH REMBANG50,000
49HAMBA ALLAHPACAR REMBANG200,000
50HAMBA ALLAHPACAR REMBANG100,000
51HAMBA ALLAHTIREMAN REMBANG50,000
52HAMBA ALLAHSIDOWAYAH REMBANG
53HAMBA ALLAHJAKARTA500,000
54HAMBA ALLAHSUKOHARJO REMBANG100,000
55HAMBA ALLAHPASAR BANGGI REMBANG50,000
56HAMBA ALLAHPACAR REMBANG50,000
57HAMBA ALLAHPACAR REMBANG150,000
58HAMBA ALLAHSUMBERJO REMBANG200,000
59HAMBA ALLAHLETEH REMBANG50,000
60HAMBA ALLAHMAGERSARI REMBANG100,000
61HAMBA ALLAHREMBANG100,000
62HAMBA ALLAHKABONGAN KIDUL REMBANG
63HAMBA ALLAHSEMARANG100,000
64HAMBA ALLAHPANDANGAN REMBANG500,000
65HAMBA ALLAHSUKOHARJO REMBANG
66HAMBA ALLAHTIREMAN REMBANG100,000
67HAMBA ALLAHSIDOWAYAH REMBANG50,000
68HAMBA ALLAHSUMBERJO REMBANG
69HAMBA ALLAHSOLO1,000,000
70HAMBA ALLAHREMBANG500,000
71HAMBA ALLAHKAJAR LASEM50,000
72HAMBA ALLAHSALE REMBANG150,000
73HAMBA ALLAHJAKARTA200,000
74HAMBA ALLAHPACAR REMBANG50,000
75HAMBA ALLAHJAKARTA100,000
76HAMBA ALLAHJAKARTA300,000
77HAMBA ALLAHJAKARTA100,000
78HAMBA ALLAHNO ADDRES79,000
79HAMBA ALLAHNO ADDRES200,000
80HAMBA ALLAHNO ADDRES300,000
81HAMBA ALLAHNO ADDRES200,000
82HAMBA ALLAHNO ADDRES100,000
83HAMBA ALLAHNO ADDRES100,000
84HAMBA ALLAHNO ADDRES100,500
SUB TOTAL16,429,500
TOTAL24,829,500

 

II. DONATUR TIDAK TETAP
JUNI 2013
NONAMAALAMATRUPIAH
AKRAMATANKRAMATAN
1HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG150,000
2HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG
3HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG300,000
4HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG150,000
5HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG50,000
6HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG100,000
7HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG
8HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG300,000
9HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG
10HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG300,000
11HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG100,000
12HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG
13HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG300,000
14HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG
15HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG50,000
16HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG300,000
17HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG300,000
18HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG300,000
19HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG100,000
20HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG200,000
21HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG
22HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG150,000
23HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG300,000
24HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG200,000
25HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG
26HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG
27HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG100,000
28HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG300,000
29HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG
30HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG100,000
31HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG
32HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG
33HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG
SUB TOTAL4,150,000
BREMBANGANREMBANGAN
1HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG
2HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG100,000
3HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG100,000
4HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG50,000
5HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG50,000
6HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG100,000
7HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG200,000
8HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG50,000
9HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG50,000
10HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG
SUB TOTAL700,000
CPABEANPABEAN
1HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG150,000
2HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG150,000
3HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG
4HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG100,000
5HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG150,000
6HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG
7HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG200,000
8HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG100,000
9HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG50,000
10HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG200,000
11HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG
12HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG
13HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG
14HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG1,000,000
15HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG200,000
16HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG200,000
17HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG100,000
18HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG100,000
19HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG200,000
20HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG150,000
21HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG100,000
22HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG1,000,000
23HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG
24HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG
25HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG
26HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG100,000
27HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG
28HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG
29HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG200,000
30HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG
31HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG
32HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG
33HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG
34HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG300,000
35HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG
36HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG300,000
37HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG100,000
38HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG
39HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG
40HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG100,000
41HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG100,000
42HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG200,000
43HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG150,000
44HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG
45HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG
SUB TOTAL5,700,000
DLUAR TASIKAGUNG 
1HAMBA ALLAHREMBANG100,000
2HAMBA ALLAHTANJUNGSARI REMBANG
3HAMBA ALLAHTANJUNGSARI REMBANG
4HAMBA ALLAHSURABAYA
5HAMBA ALLAHTANJUNGSARI REMBANG
6HAMBA ALLAHJUANA PATI100,000
7HAMBA ALLAHREMBANG100,000
8HAMBA ALLAHKABONGAN LOR REMBANG50,000
9HAMBA ALLAHTANJUNGSARI REMBANG
10HAMBA ALLAHSUMBERJO REMBANG
11HAMBA ALLAHJUANA PATI50,000
12HAMBA ALLAHTANJUNGSARI REMBANG100,000
13HAMBA ALLAHKALIORI REMBANG200,000
14HAMBA ALLAHTANJUNGSARI REMBANG150,000
15HAMBA ALLAHREMBANG200,000
16HAMBA ALLAHJUANA PATI200,000
17HAMBA ALLAHJUANA PATI100,000
18HAMBA ALLAHTANJUNGSARI REMBANG
19HAMBA ALLAHTANJUNGSARI REMBANG
20HAMBA ALLAHTANJUNGSARI REMBANG
21HAMBA ALLAHJUANA PATI
22HAMBA ALLAHPEKALONGAN100,000
23HAMBA ALLAHCANGAAN REMBANG
24HAMBA ALLAHPEDAK REMBANG
25HAMBA ALLAHTANJUNGSARI REMBANG100,000
26HAMBA ALLAHJUANA PATI
27HAMBA ALLAHTANJUNGSARI REMBANG150,000
28HAMBA ALLAHTANJUNGSARI REMBANG200,000
29HAMBA ALLAHTANJUNGSARI REMBANG
30HAMBA ALLAHTANJUNGSARI REMBANG200,000
31HAMBA ALLAHTANJUNGSARI REMBANG300,000
32HAMBA ALLAHGERGUNUNG REMBANG
33HAMBA ALLAHMAGERSARI REMBANG100,000
34HAMBA ALLAHLASEM REMBANG100,000
35HAMBA ALLAHTANJUNGSARI REMBANG
36HAMBA ALLAHTANJUNGSARI REMBANG
37HAMBA ALLAHTANJUNGSARI REMBANG100,000
38HAMBA ALLAHREMBANG100,000
39HAMBA ALLAHREMBANG300,000
39HAMBA ALLAHTIREMAN REMBANG50,000
40HAMBA ALLAHSIDOWAYAH REMBANG100,000
SUB TOTAL3,250,000
TOTAL13,800,000
III. REKAP DONATUR
TETAP DAN TIDAK TETAP
JUNI 2013.
NOSTATUSRUPIAH
ITETAP24,829,500
IITIDAK TETAP13,800,000
JUMLAH TOTAL38,629,500
I. DONATUR TETAP
JUNI 2013
NONAMAALAMATRUPIAH
AKRAMATAN
1HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG100,000
2HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG50,000
3HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG50,000
4HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG300,000
5HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG50,000
6HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG200,000
7HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG100,000
8HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG50,000
9HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG200,000
10HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG100,000
11HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG50,000
12HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG50,000
13HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG200,000
14HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG50,000
15HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG50,000
16HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG1,100,000
17HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG300,000
18HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG100,000
19HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG100,000
20HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG100,000
21HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG200,000
22HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG50,000
23HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG
24HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG200,000
25HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG200,000
26HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG
27HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG100,000
28HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG100,000
SUB TOTAL4,150,000
BREMBANGAN
1HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG250,000
2HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG50,000
3HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG100,000
4HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG50,000
5HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG100,000
6HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG100,000
7HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG50,000
8HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG50,000
9HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG50,000
10HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG50,000
11HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG100,000
SUB TOTAL950,000
CPABEAN
1HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG50,000
2HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG100,000
3HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG100,000
4HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG100,000
5HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG100,000
6HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG100,000
7HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG100,000
8HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG150,000
9HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG100,000
10HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG100,000
11HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG300,000
12HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG100,000
13HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG100,000
14HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG100,000
15HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG100,000
16HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG50,000
17HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG
18HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG200,000
19HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG100,000
20HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG100,000
21HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG100,000
22HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG50,000
23HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG50,000
24HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG150,000
25HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG100,000
26HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG100,000
27HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG100,000
28HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG100,000
29HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG100,000
30HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG200,000
31HAMBA ALLAHTASIKAGUNG REMBANG100,000
SUB TOTAL3,300,000
DLUAR TASIKAGUNG
1HAMBA ALLAHMAGERSARI REMBANG150,000
2HAMBA ALLAHBAGEL REMBANG100,000
3HAMBA ALLAHKABONGAN LOR REMBANG100,000
4HAMBA ALLAHNGANJUK500,000
5HAMBA ALLAHJAKARTA300,000
6HAMBA ALLAHKABONGAN KIDUL REMBANG100,000
7HAMBA ALLAHSIDOWAYAH REMBANG500,000
8HAMBA ALLAHSUMBERJO REMBANG100,000
9HAMBA ALLAHGUNEM REMBANG50,000
10HAMBA ALLAHTANJUNGSARI REMBANG300,000
11HAMBA ALLAHPATI50,000
12HAMBA ALLAHKABONGAN KIDUL REMBANG
13HAMBA ALLAHSEMARANG300,000
14HAMBA ALLAHJAKARTA300,000
15HAMBA ALLAHMEDAN1,000,000
16HAMBA ALLAHSUMBERJO REMBANG100,000
17HAMBA ALLAHSEMARANG500,000
18HAMBA ALLAHPANDEAN REMBANG200,000
19HAMBA ALLAHSEMARANG300,000
20HAMBA ALLAHBEKASI300,000
21HAMBA ALLAHDENPASAR150,000
22HAMBA ALLAHR. MALANG REMBANG
23HAMBA ALLAHMAGERSARI REMBANG500,000
24HAMBA ALLAHGERGUNUNG REMBANG100,000
25HAMBA ALLAHMAGERSARI REMBANG300,000
26HAMBA ALLAHLAMPUNG
27HAMBA ALLAHPAMOTAN REMBANG200,000
28HAMBA ALLAHGERGUNUNG REMBANG50,000
29HAMBA ALLAHBANGGI PETAK REMBANG50,000
30HAMBA ALLAHTANGERANG SELATAN1,000,000
31HAMBA ALLAHLASEM REMBANG100,000
32HAMBA ALLAHPASAR BANGGI REMBANG100,000
33HAMBA ALLAHMAGERSARI REMBANG200,000
34HAMBA ALLAHMAGERSARI REMBANG
35HAMBA ALLAHDENPASAR500,000
36HAMBA ALLAHLETEH REMBANG
37HAMBA ALLAHTANJUNGSARI REMBANG500,000
38HAMBA ALLAHGERGUNUNG REMBANG50,000
39HAMBA ALLAHSUMBERJO REMBANG100,000
40HAMBA ALLAHDENPASAR100,000
41HAMBA ALLAHAUSTRALIA200,000
42HAMBA ALLAHSUMBERJO REMBANG200,000
43HAMBA ALLAHJAKARTA300,000
44HAMBA ALLAHPACAR REMBANG200,000
45HAMBA ALLAHPACAR REMBANG150,000
46HAMBA ALLAHREMBANG REMBANG
47HAMBA ALLAHKABONGAN KIDUL REMBANG150,000
48HAMBA ALLAHLETEH REMBANG50,000
49HAMBA ALLAHPACAR REMBANG200,000
50HAMBA ALLAHPACAR REMBANG100,000
51HAMBA ALLAHTIREMAN REMBANG50,000
52HAMBA ALLAHSIDOWAYAH REMBANG
53HAMBA ALLAHJAKARTA500,000
54HAMBA ALLAHSUKOHARJO REMBANG100,000
55HAMBA ALLAHPASAR BANGGI REMBANG50,000
56HAMBA ALLAHPACAR REMBANG50,000
57HAMBA ALLAHPACAR REMBANG150,000
58HAMBA ALLAHSUMBERJO REMBANG200,000
59HAMBA ALLAHLETEH REMBANG50,000
60HAMBA ALLAHMAGERSARI REMBANG100,000
61HAMBA ALLAHREMBANG100,000
62HAMBA ALLAHKABONGAN KIDUL REMBANG
63HAMBA ALLAHSEMARANG100,000
64HAMBA ALLAHPANDANGAN REMBANG500,000
65HAMBA ALLAHSUKOHARJO REMBANG
66HAMBA ALLAHTIREMAN REMBANG100,000
67HAMBA ALLAHSIDOWAYAH REMBANG50,000
68HAMBA ALLAHSUMBERJO REMBANG
69HAMBA ALLAHSOLO1,000,000
70HAMBA ALLAHREMBANG500,000
71HAMBA ALLAHKAJAR LASEM50,000
72HAMBA ALLAHSALE REMBANG150,000
73HAMBA ALLAHJAKARTA200,000
74HAMBA ALLAHPACAR REMBANG50,000
75HAMBA ALLAHJAKARTA100,000
76HAMBA ALLAHJAKARTA300,000
77HAMBA ALLAHJAKARTA100,000
78HAMBA ALLAHNO ADDRES79,000
79HAMBA ALLAHNO ADDRES200,000
80HAMBA ALLAHNO ADDRES300,000
81HAMBA ALLAHNO ADDRES200,000
82HAMBA ALLAHNO ADDRES100,000
83HAMBA ALLAHNO ADDRES100,000
84HAMBA ALLAHNO ADDRES100,500
SUB TOTAL16,429,500
TOTAL24,829,500

Check Also

Daftar Donatur bulan November 2019

Data Donatur Hamba Allah by ngisorwaru on Scribd

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *