Sabtu , 4 Desember 2021

Donatur Bulan April 2013

I. DONATUR TETAP
APRIL 2013

NONAMAALAMATRUPIAH
A

KRAMATAN

1

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

2

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

50,000

3

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

50,000

4

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

300,000

5

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

50,000

6

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

200,000

7

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

8

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

50,000

9

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

10

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

11

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

50,000

12

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

13

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

200,000

14

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

50,000

15

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

50,000

16

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

1,200,000

17

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG
18

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

19

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

20

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

21

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

200,000

22

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

50,000

23

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

50,000

24

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

200,000

25

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

200,000

26

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

50,000

27

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

28

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

SUB TOTAL

4,000,000

B

REMBANGAN

1

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

400,000

2

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

3

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

4

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

50,000

5

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

6

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

7

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

50,000

8

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

50,000

9

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

10

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

50,000

SUB TOTAL

1,100,000

C

PABEAN

1

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

50,000

2

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

3

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

4

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

5

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

6

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

7

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

8

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

9

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

10

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

11

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

300,000

12

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

13

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

14

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

15

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

16

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

50,000

17

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

300,000

18

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

200,000

19

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

20

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

21

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

22

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

50,000

23

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

50,000

24

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

150,000

25

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

26

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

27

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

28

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

29

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

30

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

200,000

31

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

SUB TOTAL

3,550,000

D

LUAR TASIKAGUNG

1

HAMBA ALLAH

MAGERSARI REMBANG
2

HAMBA ALLAH

BAGEL REMBANG

100,000

3

HAMBA ALLAH

KABONGAN LOR REMBANG

100,000

4

HAMBA ALLAH

NGANJUK

500,000

5

HAMBA ALLAH

JAKARTA

300,000

6

HAMBA ALLAH

KABONGAN KIDUL REMBANG

100,000

7

HAMBA ALLAH

SIDOWAYAH REMBANG

500,000

8

HAMBA ALLAH

SUMBERJO REMBANG

100,000

9

HAMBA ALLAH

GUNEM REMBANG

50,000

10

HAMBA ALLAH

TANJUNGSARI REMBANG

300,000

11

HAMBA ALLAH

PATI

50,000

12

HAMBA ALLAH

KABONGAN KIDUL REMBANG

100,000

13

HAMBA ALLAH

SEMARANG

300,000

14

HAMBA ALLAH

JAKARTA

300,000

15

HAMBA ALLAH

MEDAN

1,000,000

16

HAMBA ALLAH

SUMBERJO REMBANG

100,000

17

HAMBA ALLAH

SEMARANG

500,000

18

HAMBA ALLAH

PANDEAN REMBANG

200,000

19

HAMBA ALLAH

SEMARANG

300,000

20

HAMBA ALLAH

BEKASI

300,000

21

HAMBA ALLAH

DENPASAR

250,000

22

HAMBA ALLAH

R. MALANG REMBANG
23

HAMBA ALLAH

MAGERSARI REMBANG

100,000

24

HAMBA ALLAH

GERGUNUNG REMBANG

100,000

25

HAMBA ALLAH

MAGERSARI REMBANG

300,000

26

HAMBA ALLAH

LAMPUNG

300,000

27

HAMBA ALLAH

PAMOTAN REMBANG
28

HAMBA ALLAH

GERGUNUNG REMBANG

50,000

29

HAMBA ALLAH

BANGGI PETAK REMBANG

50,000

30

HAMBA ALLAH

TANGERANG SELATAN

1,000,000

31

HAMBA ALLAH

LASEM REMBANG

100,000

32

HAMBA ALLAH

PASAR BANGGI REMBANG

100,000

33

HAMBA ALLAH

MAGERSARI REMBANG

200,000

34

HAMBA ALLAH

MAGERSARI REMBANG

1,000,000

35

HAMBA ALLAH

DENPASAR

150,000

36

HAMBA ALLAH

LETEH REMBANG

200,000

37

HAMBA ALLAH

TANJUNGSARI REMBANG

100,000

38

HAMBA ALLAH

GERGUNUNG REMBANG

100,000

39

HAMBA ALLAH

SUMBERJO REMBANG

100,000

40

HAMBA ALLAH

JAKARTA

500,000

41

HAMBA ALLAH

NO ADDRES

1,000,000

42

HAMBA ALLAH

NO ADDRES

100,000

43

HAMBA ALLAH

NO ADDRES

100,000

44

HAMBA ALLAH

NO ADDRES

100,000

45

HAMBA ALLAH

NO ADDRES

100,000

46

HAMBA ALLAH

NO ADDRES

1,000,000

47

HAMBA ALLAH

AUSTRALIA

200,000

48

HAMBA ALLAH

SUMBERJO REMBANG

200,000

49

HAMBA ALLAH

JAKARTA

300,000

50

HAMBA ALLAH

PACAR REMBANG

200,000

51

HAMBA ALLAH

PACAR REMBANG

150,000

52

HAMBA ALLAH

REMBANG REMBANG

850,000

53

HAMBA ALLAH

KABONGAN KIDUL REMBANG

170,000

54

HAMBA ALLAH

LETEH REMBANG

70,000

55

HAMBA ALLAH

PACAR REMBANG
56

HAMBA ALLAH

PACAR REMBANG

100,000

57

HAMBA ALLAH

TIREMAN REMBANG

50,000

58

HAMBA ALLAH

SIDOWAYAH REMBANG

100,000

59

HAMBA ALLAH

JAKARTA

300,000

60

HAMBA ALLAH

SUKOHARJO REMBANG

100,000

61

HAMBA ALLAH

PASAR BANGGI REMBANG

50,000

62

HAMBA ALLAH

NO ADDRES

200,000

63

HAMBA ALLAH

LETEH REMBANG

50,000

64

HAMBA ALLAH

PACAR REMBANG
65

HAMBA ALLAH

TIREMAN REMBANG

50,000

66

HAMBA ALLAH

SUMBERJO REMBANG

100,000

67

HAMBA ALLAH

LETEH REMBANG

50,000

68

HAMBA ALLAH

MAGERSARI REMBANG

100,000

69

HAMBA ALLAH

REMBANG

100,000

70

HAMBA ALLAH

KABONGAN KIDUL REMBANG

100,000

71

HAMBA ALLAH

SEMARANG

250,000

72

HAMBA ALLAH

REMBANG

100,000

73

HAMBA ALLAH

SUKOHARJO REMBANG

100,000

74

HAMBA ALLAH

TIREMAN REMBANG

100,000

75

HAMBA ALLAH

SIDOWAYAH REMBANG

25,000

76

HAMBA ALLAH

SUMBERJO REMBANG

500,000

77

HAMBA ALLAH

SOLO

1,000,000

78

HAMBA ALLAH

NO ADDRES

45,000

79

HAMBA ALLAH

SEMARANG

300,000

80

HAMBA ALLAH

NO ADDRES

100,000

81

HAMBA ALLAH

NO ADDRES

100,019

82

HAMBA ALLAH

REMBANG

500,000

SUB TOTAL

19,010,019

TOTAL

27,660,019

II. DONATUR TIDAK TETAP

APRIL 2013

NONAMAALAMATRUPIAH
A

KRAMATAN

KRAMATAN
1

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

150,000

2

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

150,000

3

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

300,000

4

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

150,000

5

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG
6

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG
7

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

8

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

300,000

9

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG
10

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

300,000

11

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG
12

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

200,000

13

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

250,000

14

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

200,000

15

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

50,000

16

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG
17

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG
18

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

300,000

19

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

20

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

200,000

21

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

22

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

150,000

23

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG
24

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

25

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

200,000

26

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

27

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

28

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

300,000

29

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG
30

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

31

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

150,000

32

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

SUB TOTAL

4,150,000

B

REMBANGAN

REMBANGAN
1

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG
2

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

3

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

4

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

50,000

5

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

50,000

6

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

7

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG
SUB TOTAL

400,000

C

PABEAN

PABEAN
1

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

150,000

2

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

3

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

4

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

5

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG
6

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG
7

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

200,000

8

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

9

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

50,000

10

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

400,000

11

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

12

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG
13

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG
14

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

200,000

15

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG
16

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG
17

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

18

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

19

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

200,000

20

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

150,000

21

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

22

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

1,000,000

23

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

500,000

24

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG
25

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG
26

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG
27

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

200,000

28

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG
29

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

30

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

300,000

31

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG
32

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG
33

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

34

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG
35

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

300,000

36

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG
37

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG
38

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG
39

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

300,000

40

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG
41

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG
42

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

500,000

43

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

150,000

SUB TOTAL

5,600,000

D

LUAR TASIKAGUNG

1

HAMBA ALLAH

REMBANG

150,000

2

HAMBA ALLAH

TANJUNGSARI REMBANG

150,000

3

HAMBA ALLAH

TANJUNGSARI REMBANG
4

HAMBA ALLAH

SURABAYA

500,000

5

HAMBA ALLAH

TANJUNGSARI REMBANG

200,000

6

HAMBA ALLAH

JUANA PATI

100,000

7

HAMBA ALLAH

TANJUNGSARI REMBANG

250,000

8

HAMBA ALLAH

KABONGAN LOR REMBANG

50,000

9

HAMBA ALLAH

TANJUNGSARI REMBANG

150,000

10

HAMBA ALLAH

SUMBERJO REMBANG
11

HAMBA ALLAH

JUANA PATI

50,000

12

HAMBA ALLAH

TANJUNGSARI REMBANG

100,000

13

HAMBA ALLAH

KALIORI REMBANG
14

HAMBA ALLAH

TANJUNGSARI REMBANG
15

HAMBA ALLAH

YOGYAKARTA
16

HAMBA ALLAH

JUANA PATI

300,000

17

HAMBA ALLAH

JUANA PATI

100,000

18

HAMBA ALLAH

TANJUNGSARI REMBANG

100,000

19

HAMBA ALLAH

TANJUNGSARI REMBANG

100,000

20

HAMBA ALLAH

TANJUNGSARI REMBANG

200,000

21

HAMBA ALLAH

JUANA PATI
22

HAMBA ALLAH

PEKALONGAN

100,000

23

HAMBA ALLAH

CANGAAN REMBANG
24

HAMBA ALLAH

PANDEAN REMBANG
25

HAMBA ALLAH

TANJUNGSARI REMBANG

100,000

26

HAMBA ALLAH

TANJUNGSARI REMBANG
27

HAMBA ALLAH

TANJUNGSARI REMBANG
28

HAMBA ALLAH

TANJUNGSARI REMBANG
29

HAMBA ALLAH

TANJUNGSARI REMBANG
30

HAMBA ALLAH

TANJUNGSARI REMBANG

100,000

31

HAMBA ALLAH

TANJUNGSARI REMBANG
32

HAMBA ALLAH

GERGUNUNG REMBANG

500,000

33

HAMBA ALLAH

REMBANG

200,000

34

HAMBA ALLAH

LASEM REMBANG

100,000

35

HAMBA ALLAH

TANJUNGSARI REMBANG
36

HAMBA ALLAH

TANJUNGSARI REMBANG

200,000

37

HAMBA ALLAH

MOJOKERTO

100,000

SUB TOTAL

3,900,000

TOTAL

14,050,000

III. REKAP DONATUR

TETAP DAN TIDAK TETAP

APRIL 2013.

NOSTATUSRUPIAH
I

TETAP

27,660,019

II

TIDAK TETAP

14,050,000

JUMLAH TOTAL

41,710,019

Check Also

Daftar Donatur bulan November 2019

Data Donatur Hamba Allah by ngisorwaru on Scribd

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *