Sabtu , 4 Desember 2021

Daftar Donatur Bulan Juli 2013

I. DONATUR TETAP

JULI 2013

NO

NAMA

ALAMAT

RUPIAH

A

KRAMATAN

1

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

2

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

50,000

3

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

50,000

4

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

300,000

5

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

50,000

6

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

200,000

7

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

8

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

50,000

9

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

200,000

10

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

11

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

50,000

12

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

13

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

200,000

14

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

50,000

15

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

50,000

16

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

1,100,000

17

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

300,000

18

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

19

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

20

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

21

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

200,000

22

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

50,000

23

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

50,000

24

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

200,000

25

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

200,000

26

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

27

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

28

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

SUB TOTAL

4,250,000

B

REMBANGAN

1

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

400,000

2

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

50,000

3

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

4

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

50,000

5

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

6

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

7

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

50,000

8

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

50,000

9

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

50,000

10

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

50,000

11

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

150,000

12

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

SUB TOTAL

1,250,000

C

PABEAN

1

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

50,000

2

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

3

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

4

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

5

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

6

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

7

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

8

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

150,000

9

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

10

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

11

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

300,000

12

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

13

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

14

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

15

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

16

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

50,000

17

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

600,000

18

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

200,000

19

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

20

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

21

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

22

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

23

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

50,000

24

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

150,000

25

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

26

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

27

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

28

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

29

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

30

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

200,000

31

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

SUB TOTAL

3,850,000

D

LUAR TASIKAGUNG

1

HAMBA ALLAH

MAGERSARI REMBANG

150,000

2

HAMBA ALLAH

BAGEL REMBANG

100,000

3

HAMBA ALLAH

KABONGAN LOR REMBANG

100,000

4

HAMBA ALLAH

NGANJUK

500,000

5

HAMBA ALLAH

JAKARTA

300,000

6

HAMBA ALLAH

KABONGAN KIDUL REMBANG

100,000

7

HAMBA ALLAH

SIDOWAYAH REMBANG

500,000

8

HAMBA ALLAH

SUMBERJO REMBANG

100,000

9

HAMBA ALLAH

GUNEM REMBANG

50,000

10

HAMBA ALLAH

TANJUNGSARI REMBANG

300,000

11

HAMBA ALLAH

PATI

50,000

12

HAMBA ALLAH

KABONGAN KIDUL REMBANG

13

HAMBA ALLAH

SEMARANG

300,000

14

HAMBA ALLAH

JAKARTA

300,000

15

HAMBA ALLAH

MEDAN

1,000,000

16

HAMBA ALLAH

SUMBERJO REMBANG

100,000

17

HAMBA ALLAH

SEMARANG

500,000

18

HAMBA ALLAH

PANDEAN REMBANG

200,000

19

HAMBA ALLAH

SEMARANG

300,000

20

HAMBA ALLAH

BEKASI

300,000

21

HAMBA ALLAH

DENPASAR

250,000

22

HAMBA ALLAH

R. MALANG REMBANG

23

HAMBA ALLAH

MAGERSARI REMBANG

100,000

24

HAMBA ALLAH

GERGUNUNG REMBANG

100,000

25

HAMBA ALLAH

MAGERSARI REMBANG

300,000

26

HAMBA ALLAH

LAMPUNG

27

HAMBA ALLAH

PAMOTAN REMBANG

200,000

28

HAMBA ALLAH

GERGUNUNG REMBANG

50,000

29

HAMBA ALLAH

BANGGI PETAK REMBANG

50,000

30

HAMBA ALLAH

TANGERANG SELATAN

1,000,000

31

HAMBA ALLAH

LASEM REMBANG

100,000

32

HAMBA ALLAH

PASAR BANGGI REMBANG

100,000

33

HAMBA ALLAH

MAGERSARI REMBANG

200,000

34

HAMBA ALLAH

MAGERSARI REMBANG

1,000,000

35

HAMBA ALLAH

DENPASAR

150,000

36

HAMBA ALLAH

LETEH REMBANG

200,000

37

HAMBA ALLAH

TANJUNGSARI REMBANG

300,000

38

HAMBA ALLAH

GERGUNUNG REMBANG

39

HAMBA ALLAH

SUMBERJO REMBANG

100,000

40

HAMBA ALLAH

AUSTRALIA

200,000

41

HAMBA ALLAH

SUMBERJO REMBANG

42

HAMBA ALLAH

JAKARTA

300,000

43

HAMBA ALLAH

PACAR REMBANG

200,000

44

HAMBA ALLAH

PACAR REMBANG

150,000

45

HAMBA ALLAH

REMBANG REMBANG

350,000

46

HAMBA ALLAH

KABONGAN KIDUL REMBANG

150,000

47

HAMBA ALLAH

LETEH REMBANG

48

HAMBA ALLAH

PACAR REMBANG

200,000

49

HAMBA ALLAH

PACAR REMBANG

100,000

50

HAMBA ALLAH

TIREMAN REMBANG

50,000

51

HAMBA ALLAH

SIDOWAYAH REMBANG

300,000

52

HAMBA ALLAH

JAKARTA

500,000

53

HAMBA ALLAH

SUKOHARJO REMBANG

100,000

54

HAMBA ALLAH

PASAR BANGGI REMBANG

50,000

55

HAMBA ALLAH

PACAR REMBANG

50,000

56

HAMBA ALLAH

PACAR REMBANG

150,000

57

HAMBA ALLAH

SUMBERJO REMBANG

200,000

58

HAMBA ALLAH

LETEH REMBANG

59

HAMBA ALLAH

MAGERSARI REMBANG

100,000

60

HAMBA ALLAH

SEMARANG

100,000

61

HAMBA ALLAH

SUKOHARJO REMBANG

200,000

62

HAMBA ALLAH

TIREMAN REMBANG

100,000

63

HAMBA ALLAH

SIDOWAYAH REMBANG

50,000

64

HAMBA ALLAH

SUMBERJO REMBANG

1,500,000

65

HAMBA ALLAH

SOLO

1,000,000

66

HAMBA ALLAH

KUTOHARJO REMBANG

67

HAMBA ALLAH

PACAR REMBANG

50,000

68

HAMBA ALLAH

JAKARTA

1,000,000

69

HAMBA ALLAH

SUMBERJO REMBANG

200,000

70

HAMBA ALLAH

LASEM REMBANG

300,000

71

HAMBA ALLAH

KABONGAN REMBANG

250,000

72

HAMBA ALLAH

MAGERSARI REMBANG

100,000

73

HAMBA ALLAH

JUANA PATI

3,000,000

74

HAMBA ALLAH

JAKARTA

500,000

75

HAMBA ALLAH

JAKARTA

1,000,000

76

HAMBA ALLAH

KENDAL

300,000

77

HAMBA ALLAH

JAKARTA

1,000,000

78

NO NAME

NO ADDRES

500,000

79

NO NAME

NO ADDRES

100,000

80

NO NAME

NO ADDRES

50,000

81

NO NAME

NO ADDRES

130,000

82

NO NAME

NO ADDRES

500,000

83

NO NAME

NO ADDRES

1,200,000

84

NO NAME

NO ADDRES

100,019

85

NO NAME

NO ADDRES

100,000

86

HAMBA ALLAH

NO ADDRES

500,000

87

NO NAME

NO ADDRES

200,000

88

NO NAME

NO ADDRES

300,000

89

HAMBA ALLAH

NO ADDRES

500,000

90

NO NAME

NO ADDRES

250,000

91

NO NAME

NO ADDRES

200,019

92

NO NAME

NO ADDRES

100,000

SUB TOTAL

27,980,038

TOTAL

37,330,038

II. DONATUR TIDAK TETAP

JULI 2013

NO

NAMA

ALAMAT

RUPIAH

A

KRAMATAN

KRAMATAN

1

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

150,000

2

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

150,000

3

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

300,000

4

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

150,000

5

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

6

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

7

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

8

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

350,000

9

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

10

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

300,000

11

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

12

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

200,000

13

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

300,000

14

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

15

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

50,000

16

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

300,000

17

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

18

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

400,000

19

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

20

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

200,000

21

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

22

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

150,000

23

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

200,000

24

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

25

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

26

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

27

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

28

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

29

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

30

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

31

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

32

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

33

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

200,000

34

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

35

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

36

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

37

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

SUB TOTAL

4,300,000

B

REMBANGAN

REMBANGAN

1

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

2

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

3

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

4

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

50,000

5

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

6

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

7

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

200,000

8

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

50,000

SUB TOTAL

600,000

C

PABEAN

PABEAN

1

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

150,000

2

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

3

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

4

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

5

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

6

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

7

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

8

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

9

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

50,000

10

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

400,000

11

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

200,000

12

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

13

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

14

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

400,000

15

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

200,000

16

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

200,000

17

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

200,000

18

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

19

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

200,000

20

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

450,000

21

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

22

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

500,000

23

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

500,000

24

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

25

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

26

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

200,000

27

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

400,000

28

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

29

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

200,000

30

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

31

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

200,000

32

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

33

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

34

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

500,000

35

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

300,000

36

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

300,000

37

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

38

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

39

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

600,000

40

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

41

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

42

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

43

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

150,000

44

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

45

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

SUB TOTAL

7,000,000

D

LUAR TASIKAGUNG

1

HAMBA ALLAH

KUDUS

1,508,000

2

HAMBA ALLAH

TANJUNGSARI REMBANG

150,000

3

HAMBA ALLAH

TANJUNGSARI REMBANG

4

HAMBA ALLAH

SURABAYA

500,000

5

HAMBA ALLAH

TANJUNGSARI REMBANG

200,000

6

HAMBA ALLAH

JUANA PATI

100,000

7

HAMBA ALLAH

REMBANG

8

HAMBA ALLAH

KABONGAN LOR REMBANG

50,000

9

HAMBA ALLAH

TANJUNGSARI REMBANG

150,000

10

HAMBA ALLAH

SUMBERJO REMBANG

11

HAMBA ALLAH

JUANA PATI

50,000

12

HAMBA ALLAH

TANJUNGSARI REMBANG

100,000

13

HAMBA ALLAH

KALIORI REMBANG

200,000

14

HAMBA ALLAH

TANJUNGSARI REMBANG

150,000

15

HAMBA ALLAH

REMBANG

16

HAMBA ALLAH

JUANA PATI

17

HAMBA ALLAH

JUANA PATI

100,000

18

HAMBA ALLAH

TANJUNGSARI REMBANG

100,000

19

HAMBA ALLAH

TANJUNGSARI REMBANG

200,000

20

HAMBA ALLAH

TAWANGSARI REMBANG

1,000,000

21

HAMBA ALLAH

JUANA PATI

200,000

22

HAMBA ALLAH

PEKALONGAN

100,000

23

HAMBA ALLAH

CANGAAN REMBANG

24

HAMBA ALLAH

GERGUNUNG REMBANG

400,000

25

HAMBA ALLAH

TANJUNGSARI REMBANG

26

HAMBA ALLAH

GERGUNUNG REMBANG

400,000

27

HAMBA ALLAH

TANJUNGSARI REMBANG

150,000

28

HAMBA ALLAH

TANJUNGSARI REMBANG

29

HAMBA ALLAH

TANJUNGSARI REMBANG

30

HAMBA ALLAH

TANJUNGSARI REMBANG

200,000

31

HAMBA ALLAH

TANJUNGSARI REMBANG

32

HAMBA ALLAH

GERGUNUNG REMBANG

200,000

33

HAMBA ALLAH

REMBANG

100,000

34

HAMBA ALLAH

LASEM REMBANG

100,000

35

HAMBA ALLAH

REMBANG

100,000

36

HAMBA ALLAH

TANJUNGSARI REMBANG

37

HAMBA ALLAH

TANJUNGSARI REMBANG

100,000

38

HAMBA ALLAH

REMBANG

100,000

39

HAMBA ALLAH

REMBANG

39

HAMBA ALLAH

TIREMAN REMBANG

50,000

40

HAMBA ALLAH

SIDOWAYAH REMBANG

SUB TOTAL

6,758,000

TOTAL

18,658,000

III. REKAP DONATUR

TETAP DAN TIDAK TETAP

JULI 2013.

NO

STATUS

RUPIAH

I

TETAP

37,330,038

II

TIDAK TETAP

18,658,000

JUMLAH TOTAL

55,988,038

 

Check Also

Daftar Donatur bulan November 2019

Data Donatur Hamba Allah by ngisorwaru on Scribd

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *