Sabtu , 4 Desember 2021

Daftar Donatur bulan Februari 2014

I. DONATUR TETAP

 

FEBRUARI 2014

 

NO

NAMA

ALAMAT

RUPIAH

 

A

KRAMATAN

 

1

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

 

2

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

 

3

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

 

4

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

500,000

 

5

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

50,000

 

6

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

200,000

 

7

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

 

8

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

50,000

 

9

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

 

10

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

 

11

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

50,000

 

12

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

300,000

 

13

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

200,000

 

14

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

50,000

 

15

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

50,000

 

16

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

1,100,000

 

17

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

300,000

 

18

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

 

19

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

200,000

 

20

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

200,000

 

21

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

200,000

 

22

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

50,000

 

23

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

50,000

 

24

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

200,000

 

25

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

200,000

 

26

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

50,000

 

27

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

 

28

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

250,000

 

29

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

50,000

 

30

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

 

31

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

 

32

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

 

33

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

 

34

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

 

SUB TOTAL

5,500,000

 

B

REMBANGAN

 

1

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

350,000

 

2

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

50,000

 

3

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

 

4

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

50,000

 

5

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

 

6

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

 

7

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

50,000

 

8

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

 

9

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

 

10

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

 

11

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

 

12

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

 

13

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

 

14

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

150,000

 

15

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

 

16

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

 

SUB TOTAL

1,050,000

 

C

PABEAN

 

1

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

50,000

 

2

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

 

3

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

 

4

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

 

5

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

 

6

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

 

7

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

 

8

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

150,000

 

9

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

 

10

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

200,000

 

11

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

500,000

 

12

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

 

13

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

 

14

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

 

15

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

 

16

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

50,000

 

17

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

 

18

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

200,000

 

19

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

 

20

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

 

21

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

 

22

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

150,000

 

23

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

 

24

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

150,000

 

25

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

 

26

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

 

27

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

 

28

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

 

29

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

 

30

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

200,000

 

31

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

 

32

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

 

33

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

50,000

 

34

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

 

35

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

 

36

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

200,000

 

37

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

 

38

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

 

SUB TOTAL

4,200,000

 

D

LUAR TASIKAGUNG

 

1

HAMBA ALLAH

MAGERSARI REMBANG

 

2

HAMBA ALLAH

BAGEL REMBANG

100,000

 

3

HAMBA ALLAH

KABONGAN LOR REMBANG

100,000

 

4

HAMBA ALLAH

NGANJUK

500,000

 

5

HAMBA ALLAH

JAKARTA

300,000

 

6

HAMBA ALLAH

KABONGAN KIDUL REMBANG

100,000

 

7

HAMBA ALLAH

SIDOWAYAH REMBANG

500,000

 

8

HAMBA ALLAH

SUMBERJO REMBANG

125,000

 

9

HAMBA ALLAH

GUNEM REMBANG

 

10

HAMBA ALLAH

TANJUNGSARI REMBANG

500,000

 

11

HAMBA ALLAH

PATI

50,000

 

12

HAMBA ALLAH

KABONGAN KIDUL REMBANG

100,000

 

13

HAMBA ALLAH

SEMARANG

300,000

 

14

HAMBA ALLAH

JAKARTA

 

15

HAMBA ALLAH

MEDAN

1,000,000

 

16

HAMBA ALLAH

SUMBERJO REMBANG

100,000

 

17

HAMBA ALLAH

SEMARANG

500,000

 

18

HAMBA ALLAH

PANDEAN REMBANG

400,000

 

19

HAMBA ALLAH

SEMARANG

300,000

 

20

HAMBA ALLAH

BEKASI

300,000

 

21

HAMBA ALLAH

DENPASAR

250,000

 

22

HAMBA ALLAH

REMBANG

200,000

 

23

HAMBA ALLAH

MAGERSARI REMBANG

100,000

 

24

HAMBA ALLAH

GERGUNUNG REMBANG

100,000

 

25

HAMBA ALLAH

MAGERSARI REMBANG

300,000

 

26

HAMBA ALLAH

LAMPUNG

 

27

HAMBA ALLAH

PAMOTAN REMBANG

125,000

 

28

HAMBA ALLAH

GERGUNUNG REMBANG

150,000

 

29

HAMBA ALLAH

BANGGI PETAK REMBANG

50,000

 

30

HAMBA ALLAH

TANGERANG SELATAN

500,000

 

31

HAMBA ALLAH

LASEM REMBANG

100,000

 

32

HAMBA ALLAH

PEKALONGAN

100,000

 

33

HAMBA ALLAH

LASEM REMBANG

100,000

 

34

HAMBA ALLAH

PASAR BANGGI REMBANG

100,000

 

35

HAMBA ALLAH

PASAR BANGGI REMBANG

100,000

 

36

HAMBA ALLAH

MAGERSARI REMBANG

200,000

 

37

HAMBA ALLAH

MAGERSARI REMBANG

 

38

HAMBA ALLAH

DENPASAR

200,000

 

39

HAMBA ALLAH

LETEH REMBANG

200,000

 

40

HAMBA ALLAH

TANJUNGSARI REMBANG

 

41

HAMBA ALLAH

GERGUNUNG REMBANG

 

42

HAMBA ALLAH

SUMBERJO REMBANG

100,000

 

43

HAMBA ALLAH

PACAR REMBANG

200,000

 

44

HAMBA ALLAH

PACAR REMBANG

 

45

HAMBA ALLAH

LANDOH REMBANG

100,000

 

46

HAMBA ALLAH

KABONGAN KIDUL REMBANG

150,000

 

47

HAMBA ALLAH

LETEH REMBANG

 

48

HAMBA ALLAH

PACAR REMBANG

 

49

HAMBA ALLAH

PACAR REMBANG

100,000

 

50

HAMBA ALLAH

TIREMAN REMBANG

100,000

 

51

HAMBA ALLAH

SIDOWAYAH REMBANG

 

52

HAMBA ALLAH

JAKARTA

200,000

 

53

HAMBA ALLAH

SUKOHARJO REMBANG

100,000

 

54

HAMBA ALLAH

PASAR BANGGI REMBANG

 

55

HAMBA ALLAH

PACAR REMBANG

 

56

HAMBA ALLAH

PACAR REMBANG

 

57

HAMBA ALLAH

SUMBERJO REMBANG

200,000

 

58

HAMBA ALLAH

MAGERSARI REMBANG

 

59

HAMBA ALLAH

MAGERSARI REMBANG

100,000

 

60

HAMBA ALLAH

SEMARANG

 

61

HAMBA ALLAH

TIREMAN REMBANG

100,000

 

62

HAMBA ALLAH

SIDOWAYAH REMBANG

50,000

 

63

HAMBA ALLAH

SUMBERJO REMBANG

 

64

HAMBA ALLAH

SOLO

1,000,000

 

65

HAMBA ALLAH

KUTOHARJO REMBANG

 

66

HAMBA ALLAH

PACAR REMBANG

 

67

HAMBA ALLAH

JAKARTA

150,000

 

68

HAMBA ALLAH

SUMBERJO REMBANG

300,000

 

69

HAMBA ALLAH

LASEM REMBANG

 

70

HAMBA ALLAH

KABONGAN REMBANG

 

71

HAMBA ALLAH

JAKARTA

300,000

 

72

HAMBA ALLAH

LAMPUNG

 

73

HAMBA ALLAH

LETEH REMBANG

 

74

HAMBA ALLAH

JAMBI

 

75

HAMBA ALLAH

LETEH REMBANG

150,000

 

76

HAMBA ALLAH

NO ADDRES

100,000

 

77

HAMBA ALLAH

PANCUR REMBANG

250,000

 

78

HAMBA ALLAH

NO ADDRES

100,000

 

79

HAMBA ALLAH

NO ADDRES

50,000

 

80

HAMBA ALLAH

NO ADDRES

200,000

 

81

HAMBA ALLAH

PANDEAN REMBANG

50,000

 

82

HAMBA ALLAH

REMBANG

200,000

 

83

HAMBA ALLAH

REMBANG

100,000

 

84

HAMBA ALLAH

BREBES

110,000

 

85

NO NAME

NO ADDRES

150,000

 

86

NO NAME

NO ADDRES

50,000

 

87

HAMBA ALLAH

NO ADDRES

500,000

 

88

HAMBA ALLAH

NO ADDRES

100,000

 

89

HAMBA ALLAH

NO ADDRES

100,000

 

90

NO NAME

NO ADDRES

300,000

 

91

NO NAME

NO ADDRES

1,000,000

 

92

NO NAME

NO ADDRES

50,000

 

93

NO NAME

NO ADDRES

200,000

 

94

NO NAME

NO ADDRES

100,000

 

95

NO NAME

NO ADDRES

300,000

 

96

NO NAME

NO ADDRES

100,000

 

97

NO NAME

NO ADDRES

150,000

 

98

NO NAME

NO ADDRES

100,000

 

 

SUB TOTAL

15,910,000

 

TOTAL

26,660,000

 

II. DONATUR TIDAK TETAP

FEBRUARI 2014

NO

NAMA

ALAMAT

RUPIAH

A

KRAMATAN

KRAMATAN

1

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

2

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

3

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

300,000

4

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

150,000

5

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

6

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

200,000

7

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

300,000

8

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

350,000

9

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

10

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

350,000

11

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

12

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

300,000

13

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

14

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

15

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

300,000

16

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

350,000

17

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

18

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

19

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

20

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

21

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

22

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

23

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

200,000

24

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

25

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

26

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

200,000

27

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

28

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

300,000

29

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

150,000

30

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

31

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

32

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

33

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

200,000

34

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

35

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

200,000

SUB TOTAL

4,150,000

B

REMBANGAN

REMBANGAN

1

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

2

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

3

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

4

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

50,000

5

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

50,000

6

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

7

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

8

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

500,000

9

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

10

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

11

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

SUB TOTAL

1,100,000

C

PABEAN

PABEAN

1

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

300,000

2

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

3

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

4

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

5

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

500,000

6

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

300,000

7

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

8

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

50,000

9

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

10

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

11

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

12

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

200,000

13

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

14

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

15

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

200,000

16

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

17

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

18

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

150,000

19

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

200,000

20

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

21

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

500,000

22

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

23

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

200,000

24

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

200,000

25

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

200,000

26

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

27

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

28

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

29

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

30

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

31

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

32

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

33

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

300,000

34

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

300,000

35

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

100,000

36

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

37

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

38

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

39

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

40

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

41

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

200,000

42

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

43

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

44

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

45

HAMBA ALLAH

TASIKAGUNG REMBANG

SUB TOTAL

4,300,000

D

LUAR TASIKAGUNG

1

HAMBA ALLAH

REMBANG

2

HAMBA ALLAH

TANJUNGSARI REMBANG

150,000

3

HAMBA ALLAH

TANJUNGSARI REMBANG

4

HAMBA ALLAH

SURABAYA

500,000

5

HAMBA ALLAH

TANJUNGSARI REMBANG

6

HAMBA ALLAH

TANJUNGSARI REMBANG

7

HAMBA ALLAH

TANJUNGSARI REMBANG

200,000

8

HAMBA ALLAH

KABONGAN LOR REMBANG

50,000

9

HAMBA ALLAH

TANJUNGSARI REMBANG

10

HAMBA ALLAH

GERGUNUNG REMBANG

165,000

11

HAMBA ALLAH

TANJUNGSARI REMBANG

300,000

12

HAMBA ALLAH

TANJUNGSARI REMBANG

150,000

13

HAMBA ALLAH

KALIORI REMBANG

100,000

14

HAMBA ALLAH

TANJUNGSARI REMBANG

15

HAMBA ALLAH

REMBANG

100,000

16

HAMBA ALLAH

JUANA PATI

17

HAMBA ALLAH

GERGUNUNG REMBANG

200,000

18

HAMBA ALLAH

TANJUNGSARI REMBANG

100,000

19

HAMBA ALLAH

TANJUNGSARI REMBANG

20

HAMBA ALLAH

TUBAN

300,000

21

HAMBA ALLAH

SURABAYA

500,000

22

HAMBA ALLAH

TANJUNGSARI REMBANG

23

HAMBA ALLAH

GERGUNUNG REMBANG

24

HAMBA ALLAH

REMBANG

25

HAMBA ALLAH

GERGUNUNG REMBANG

26

HAMBA ALLAH

TANJUNGSARI REMBANG

27

HAMBA ALLAH

TANJUNGSARI REMBANG

200,000

28

HAMBA ALLAH

REMBANG

100,000

29

HAMBA ALLAH

TANJUNGSARI REMBANG

500,000

30

HAMBA ALLAH

JUANA PATI

31

HAMBA ALLAH

GERGUNUNG REMBANG

32

HAMBA ALLAH

REMBANG

200,000

33

HAMBA ALLAH

REMBANG

34

HAMBA ALLAH

TANJUNGSARI REMBANG

35

HAMBA ALLAH

TANJUNGSARI REMBANG

36

HAMBA ALLAH

REMBANG

37

HAMBA ALLAH

REMBANG

300,000

38

HAMBA ALLAH

TIREMAN REMBANG

50,000

39

HAMBA ALLAH

REMBANG

50,000

40

HAMBA ALLAH

BREBES

50,000

SUB TOTAL

4,265,000

TOTAL

13,815,000

III. REKAP DONATUR

TETAP DAN TIDAK TETAP

FEBRUARI 2014

NO

STATUS

RUPIAH

I

TETAP

26,660,000

II

TIDAK TETAP

13,815,000

JUMLAH TOTAL

40,475,000

 

Check Also

Daftar Donatur bulan November 2019

Data Donatur Hamba Allah by ngisorwaru on Scribd

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *